Skip to main content

Termeni și condiții

Publicat: 3 iulie 2023

ACCESUL ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A ACESTUI WEBSITE

 • Accesul la website-ul www.uvforest.ro (denumit în continuare „Website” în scopul conciziei) este supus termenilor și condițiilor descrise mai jos. Prin utilizarea Website-ului, sunteți de acord necondiționat să respectați toate clauzele menționate mai jos.

 • CONȚINUTUL WEBSITE-ULUI

  Materialul publicat și/sau reprodus pe Website (inclusiv, dar fără a se limita la: informații, logouri, elemente grafice, sunete, imagini, mărci comerciale etc., denumite în continuare „Informații” în scopul conciziei) este proprietate exclusivă a (sau acordată pentru utilizare de către terți către) UV forest SA. Conținutul Website-ului este disponibil doar pentru utilizare personală și nu în scopuri comerciale.

 • DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

  UV forest SA protejează activ drepturile sale de proprietate intelectuală. Conținutul publicat pe Website este protejat de reglementările în vigoare privind dreptul de autor și drepturile de proprietate industrială. Reproducerea parțială sau totală a Informațiilor este permisă numai în urma obținerii unei autorizații scrise prealabile de la UV forest SA. Este strict interzisă modificarea, copierea, reproducerea, distribuirea, transmiterea sau difuzarea conținutului acestui website fără consimțământul scris prealabil și expres al UV forest SA. În special, este interzisă copierea software-ului utilizat pentru funcționarea Website-ului, crearea de programe similare, urmărirea și/sau utilizarea codului sursă al programelor menționate mai sus.

  UV forest SA nu utilizează materiale terțe acoperite de drepturi de autor fără a menționa în mod clar proprietarii. Reproducerea materialului menționat care poate fi prezent pe Website poate fi restricționată de proprietar; este necesar obținerea consimțământului prealabil și scris al proprietarului drepturilor de autor pentru a reproduce materialul în alte publicații în format tipărit și/sau electronic.

 • RESPONSABILITATE

  UV forest SA depune eforturi pentru a furniza informații într-un mod precis și la timp, însă nu poate garanta că Informațiile respective sunt corecte la momentul publicării și că vor rămâne corecte în timp. Toate serviciile furnizate de UV forest SA nu constituie o obligație, prin urmare UV forest SA își rezervă expres dreptul de a elimina sau modifica, fără notificare prealabilă, întreaga sau o parte a paginilor Website-ului sau întreaga publicație, fără a fi trasă la răspundere.

  UV forest SA nu va fi răspunzătoare pentru nicio inexactitate, imprecizie și/sau omisiune referitoare la materialul conținut pe Website; UV forest SA nu va fi răspunzătoare pentru daune de orice natură, directe sau indirecte (inclusiv infecții cu viruși aduse echipamentului dvs. cauzate de accesarea și/sau interconectarea la Website sau descărcarea conținutului său), cauzate, suferite sau determinate de accesarea sau utilizarea paginilor Website-ului.

 • LINK-URI

  Link-urile sunt o resursă utilă pentru vizitatorii Website-ului, prin urmare UV forest SA oferă link-uri către alte pagini de website pentru a furniza informații suplimentare. UV forest SA nu va fi răspunzătoare pentru conținutul publicat pe aceste website-uri și pentru utilizarea făcută de către terți; UV forest SA nu va fi răspunzătoare pentru orice daune cauzate sau generate de accesarea acestor website-uri, interconectarea cu acestea sau descărcarea conținutului lor.

 • VALIDITATE. LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚĂ COMPETENTĂ

  Clauzele menționate mai sus fac parte integrantă din Website și sunt guvernate de legea italiană. Dacă oricare dintre secțiunile clauzelor de mai sus este considerată invalidă, ilegală sau ineficientă, acest lucru nu va afecta validitatea părților rămase, care vor rămâne în vigoare. Orice litigii care pot apărea în legătură cu acestea vor fi supuse autorităților competente. Cu toate acestea, UV forest SA își rezervă dreptul de a acționa în justiție pentru a-și proteja drepturile în fața autorităților judiciare din alte orașe sau țări în afara României.

 • TERMENI ȘI CONDIȚII REFERITOARE LA LOGOURILE UV FOREST SA

  Logourile, siglele, mărcile distinctive și mărcile comerciale, paginile web, imaginile de ecran sau alte caracteristici distinctive ale UV forest SA („Logouri”) reprezintă un bun valoros pe care UV forest SA îl protejează activ. Pentru a utiliza Logourile – respectând prevederile de mai sus – trebuie să obțineți autorizație expresă de la UV forest SA („Autorizație”). Autorizația poate fi obținută prin transmiterea unei solicitări specifice („Formular”) care să conțină scopul pentru care sunt necesare Logourile. Prin Autorizație, UV forest SA acordă utilizatorului dreptul gratuit, netransferabil și neexclusiv de a utiliza Logourile numai și exclusiv în scopul și pe materialele specificate în Formular.
  Dacă există un contract existent cu UV forest SA care stabilește utilizarea Logourilor, nu este necesară efectuarea acestui procedeu de autorizare; cu toate acestea, acest procedeu este necesar pentru a solicita Autorizație pentru alte utilizări care nu sunt incluse în contractul existent. Cu excepția celor de mai sus, Logourile pot fi utilizate fără consimțământul scris prealabil al UV forest SA numai dacă pe website-ul UV forest SA există o declarație clară și explicită că Logourile pot fi utilizate fără autorizare (de exemplu, în câmpurile de căutare).
  În orice caz, Logourile trebuie utilizate în conformitate cu condițiile enumerate mai jos și, în special:

  • pot fi utilizate numai elementele grafice aprobate de UV forest SA;
  • în text trebuie inclusă o declarație care să indice clar că Logourile sunt proprietatea UV forest SA;
  • Logourile trebuie distinse clar de textul înconjurător;

  Următoarele operațiuni sunt interzise:

  • a îndepărta, distorsiona sau altera în vreun fel și/sau sub orice formă chiar și un singur element al Logourilor, în nerespectarea criteriilor definite de UV forest SA;
  • a copia sau imita aspectul comercial al UV forest SA, inclusiv aspectul grafic al designului web deținut de Sevensedie s.r.l. sau prezentarea logourilor sau combinațiilor de culori, elementelor tipografice, designurilor grafice, pictogramelor de produse sau imaginilor asociate în mod clar cu UV forest SA;
  • a utiliza mărci, sigle, slogane sau designuri care pot fi confundate cu Logourile;
  • a înregistra Logourile cu nume de domenii de nivel secundar;
  • a reproduce Logourile într-un mod considerat de către UV forest SA, în aprecierea sa incontestabilă, ca fiind înșelător, impropriu, defăimător, ilegal, calomnios sau denigrator pentru UV forest SA;
  • a afișa Logourile într-o poziție proeminentă pe orice suport digital, hârtie sau alt suport sau într-o poziție care ar putea induce în eroare cu privire la existența unei relații sau afilieri cu Sevensedie s.r.l., sau un sponsorizare sau aprobare de către UV forest SA; afișarea Logourilor într-o poziție care ar putea induce în eroare în ceea ce privește faptul că conținutul paginilor este creat de UV forest SA;
  • a afișa Logourile pe orice suport care este sau poate fi considerat jignitor, obscene, indecent, defăimător sau care ar putea provoca rău sau prejudiciu imaginii UV forest SA;
  • a utiliza Logourile în conexiune cu orice activități care pot fi considerate ilegale, infracționale sau care contravin bunei-credințe sau normelor etice;
  • a utiliza Logourile într-un mod care ar putea provoca confuzie, induce în eroare sau submina reputația UV forest SA;
  • a utiliza Logourile într-un mod care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale terților;
  • a utiliza Logourile în orice alt mod care contravine prevederilor acestui acord și cu orice drepturi sau cerințe legale aplicabile.

  Această Autorizație nu conferă utilizatorului nicio proprietate asupra Logourilor și utilizatorul recunoaște și acceptă că toate drepturile, titlurile și interesele asupra Logourilor rămân în mod exclusiv proprietatea UV forest SA.

  Pentru a obține Autorizația, utilizați formularul de contact sau contactați direct UV forest SA pentru mai multe informații.

  Acești termeni și condiții se aplică în mod suplimentar față de orice acord sau termeni specifici încheiate între utilizator și UV forest SA și nu afectează niciun drept sau remediu pe care UV forest SA îl poate avea în conformitate cu legea sau cu un astfel de acord sau termeni specifici.

  UV forest SA își rezervă dreptul de a revoca sau modifica în orice moment această Autorizație și de a solicita utilizatorului să înceteze orice utilizare a Logourilor în cazul nerespectării prevederilor prezentului acord.

  Acești termeni și condiții sunt guvernați de și interpretate în conformitate cu legile din România, fără a afecta principiile sale de conflicte de legi. Orice litigiu sau acțiune în legătură cu acești termeni și condiții va fi supusă exclusiv jurisdicției instanțelor din România.